22. kol 2017.

U prisutnosti sisačkog biskupa Vlade Košića, u utorak 22. kolovoza u Biskupijskom ordinarijatu u Sisku, svoje nove službe preuzeli su mons. Marko Cvitkušić i mr. Janko Lulić. Budući je mons. Josip Ćorić razriješen službe generalnog vikara i župnika te zbog dobi umirovljen, službu generalnog vikara Sisačke biskupije prema biskupovu dekretu preuzeo je mons. Marko Cvitkušić, dosadašnji kancelar. On je položio ispovijest vjere pred biskupom i dao potrebna obećanja za tu službu, te novoimenovanom kancelaru mr. Janku Luliću predao imovnik s popisom spisa i arhiva u biskupijskoj kancelariji.

U razgovoru s biskupom mons. Cvitkušić i mr. Lulić su razmotrili svoje nove ovlasti, kojom prilikom je biskup generalnom vikaru povjerio i službu moderatora kurije.

Mons. Marko Cvitkušić rođen je 1951. godine u Garevcu (Bosanska Posavina). Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu i u Modriči. Srednju školu pohađa u sjemeništu Subotičke biskupije “Paulinum”. Bogoslovne nauke je završio godine 1977. na Višoj teološkoj školi u Sarajevu. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1976. godine po rukama sarajevskog pomoćnog biskupa Tomislava Jablanovića. Obnaša službu kapelana u župama Sv. Petra i Pavla u Kaknju, Sv. Josipa u Sarajevu i Sv. Jurja u Derventi od 1977. do 1979. godine, kada ga sarajevski nadbiskup Marko Jozinović dodjeljuje Baselskoj biskupiji u Švicarskoj, gdje obnaša službu župnog vikara u Reinachu do godine 1983. Od 1983. do 2004. godine obnaša službu župnika na tri njemačke župe u dijecezi Augsburg, a zatim ga zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić imenuje župnikom župe Uznesenja BD Marije u Pešćenici koju obnaša od 2004. do 2012. godine. U veljači 2010. godine biskup Košić ga je imenovao kancelarom Sisačke biskupije, u ožujku 2012. kanonikom Stolnog Kaptola Sv. Križa u Sisku, a u travnju iste godine prepoštom.

Mr. sc. Janko Lulić rođen je 5. rujna 1986. u Sisku od oca Stjepana i majke Branke r. Pavičić. Osnovnu školu pohađao je u Sisku, a srednju školu u Petrinji. Teologiju je studirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, gdje je diplomirao 2010. godine. Za prezbitera je zaređen u sisačkoj katedrali 25. lipnja 2011. godine. Bio je župni vikar u župama sv. Lovre mučenika i Preobraženja Gospodnjeg u Petrinji (2011.–2012.). Potom je boravio na postdiplomskom studiju iz kanonskog prava u Rimu na Papinskom sveučilištu Svetoga Križa (2012.–2015.). Po povratku sa studija vrši službu vicekancelara biskupijske kurije u Sisku (2015.-2017.) i subsidijara u župi Pohoda BDM u Sisku (2015.-2016). Godine 2015. imenovan je sucem pri Međubiskupijskom sudu prvoga stupnja u Zagrebu. Danas je subsidijar u župi sv. Kvirina u Sisku, a kolovozu 2017. preuzeo je i službu kancelara biskupijske kurije.

Pin It on Pinterest