1. Nek Izraelov rekne dom,
  nek i dom rekne Aronov
  i svi što štuju Gospoda
  da vječna je ljubav njegova.
 2. Dok gurahu me bezdušno,
  Gospodin meni pomože,
  on snaga mi je, spasitelj,
  i stoga pjesma radosna.
 3. Kad graditelji bezumni
  čvrst kamen, gle, odbaciše,
  on posta kamen zaglavni,
  i to je djelo Gospodnje.
 4. Gospodine, ti spas nam daj,
  ti sreću podaj, blagoslov,
  vijek puk svoj štiti desnicom
  nek na nama se proslavi.
 5. Sva slava tebi, Isuse,
  što kamen posta zaglavni,
  po Ocu, Duhu Svetome
  u Trojstvu vječnu, blaženom.
  Amen.

Pin It on Pinterest