Ženske redovničke zajednice

Karmelićanke (bosonoge)

Kloštar-Ivanić

KLOŠTAR-IVANIĆ – Karmel svete Male Terezije
Trg svetog Ivana 10, 10312 Kloštar-Ivanić
e-mail: karmel-klostar-ivanic@zg.t-com.hr
telefon: 01/2892 769
faks: 01/2892 129
s. DANIJELA TEREZIJA od Svete Obitelji  ( DANIJELA LICUL )
s. ANA MARIJA od Utjelovljenja ( ANKA ŠTEFANAC )
s. ANA od Majke Božje ( ANĐELA ANDLAR )
s. TEREZIJA MARGARETA od Presvetog Srca Isusova ( AGATA LACKOVIĆ )
s. MARIJA FRANCISKA TEREZIJA od Djeteta Isusa i Svetoga Lica ( MARIJA BURJA )
s. JACINTA od Naše drage Gospe Fatimske ( JAKA IVANČIĆ )
s. MARIJA GABRIJELA od Jaganjca Božjega ( MARIJA IVANČIĆ )
s. MARIJA LIDIJA od Duha Svetoga ( LIDIJA BAKULA )
s. PIJA od Bezgrešne Kraljice mira ( LUJA KOSIĆ )
s. MARIJA VERONIKA od Svetog Lica ( VERONIKA DŽOJA – MARIĆ )
s. EMANUELA od Blažene Djevice Marije ( SMILJANA REŽEK )
s. MARIJA KRISTINA od Presvetog Trojstva ( INGRID TROPP )
s. MARIJA LJUBICA od Muke Kristove ( LJUBICA DROPULJA  )

Kćeri Božje ljubavi

Petrinja

Hrvatska provincija Božje providnosti
PETRINJA
Strossmayerovo šetalište 2, 44250 Petrinja
telefon: 044/814 620

 

Sisak

Hrvatska provincija Božje providnosti
SISAK
Trg bana Josipa Jelačića 9, 44000 Sisak
telefon: 044/544 560

Kćeri milosrđa

Ivanić-Grad

Provincija Krista Kralja
IVANIĆ-GRAD
Stjepana Posezija 9, 10310 Ivanić-Grad
telefon: 01/2889 190

Kćeri Srca Isusova

Lasinja

Hrvatska delegatura
LASINJA
Trg hrvatskih branitelja 8a, 47206 Lasinja
telefon/faks: 047/884 333
Duhovni pomoćnik: vlč. Stjepan Račić

Klanjateljice Krvi Kristove

Hrvatska Kostajnica

Klanjateljice Krvi Kristove Regija Zagreb
HRVATSKA KOSTAJNICA – Samostan BDM Pomoćnice
Ratka Djetelića 6/I., 44430 Hrvatska Kostajnica
e-mail: klanjeteljice.hrvkostajnica@klanjateljice.hr
telefon: 044/851 006
s. Ivanka Lisak
s. Snježana Pavlović

 

Kutina

Klanjateljice Krvi Kristove Regija Zagreb
KUTINA – Samostan Navještenja B. D. Marije
Crkvena 63, 44320 Kutina
e-mail: kutina@klanjateljice.hr
telefon: 044/683 276
s. Mirjam Kuštreba, poglavarica zajednice
s. Anita Krištić
s. Marija Pujić

Milosrdnice

Sisak

Provincija Bezgrješnog Začeća BDM – Zagreb
SISAK
Kralja Tomislava 14, 44000 Sisak
telefon: 044/520 289

 

 

Lasinja

Provincija Bezgrješnog Začeća BDM – Zagreb
LASINJA
Trg hrvatskih branitelja 9, 47206 Lasinja
telefon: 047/884 278

Školske sestre franjevke

Kloštar-Ivanić

Bosansko-hrvatska provincija Prečistog Srca Marijina
KLOŠTAR-IVANIĆ
Sv. Marije 2, 10312 Kloštar-Ivanić
e-mail: skolske.sestre.franjevke@zg.t-com.hr
telefon/faks: 01/2892 758

Pin It on Pinterest