Ženske redovničke zajednice

Karmelićanke (bosonoge)

Kloštar-Ivanić

KLOŠTAR-IVANIĆ – Karmel svete Male Terezije
Trg svetog Ivana 10, 10312 Kloštar-Ivanić
e-mail: karmel-klostar-ivanic@zg.t-com.hr
telefon: 01/2892 769
faks: 01/2892 129

 

Kćeri Božje ljubavi

Petrinja

Hrvatska provincija Božje providnosti
PETRINJA
Strossmayerovo šetalište 2, 44250 Petrinja
telefon: 044/814 620

 

Sisak

Hrvatska provincija Božje providnosti
SISAK
Trg bana Josipa Jelačića 9, 44000 Sisak
telefon: 044/544 560

Kćeri milosrđa

Ivanić-Grad

Provincija Krista Kralja
IVANIĆ-GRAD
Stjepana Posezija 9, 10310 Ivanić-Grad
telefon: 01/2889 190

Kćeri Srca Isusova

Lasinja

Hrvatska delegatura
LASINJA
Trg hrvatskih branitelja 8a, 47206 Lasinja
telefon/faks: 047/884 333
Duhovni pomoćnik: vlč. Silvio Eljuga

Klanjateljice Krvi Kristove

Hrvatska Kostajnica

Klanjateljice Krvi Kristove Regija Zagreb
HRVATSKA KOSTAJNICA – Samostan BDM Pomoćnice
Ratka Djetelića 6/I., 44430 Hrvatska Kostajnica
e-mail: klanjeteljice.hrvkostajnica@klanjateljice.hr
telefon: 044/851 006

 

Kutina

Klanjateljice Krvi Kristove Regija Zagreb
KUTINA – Samostan Navještenja B. D. Marije
Crkvena 63, 44320 Kutina
e-mail: kutina@klanjateljice.hr
telefon: 044/683 276

Milosrdnice

Sisak

Provincija Bezgrješnog Začeća BDM – Zagreb
SISAK
Kralja Tomislava 14, 44000 Sisak
telefon: 044/520 289

 

Školske sestre franjevke

Kloštar-Ivanić

Bosansko-hrvatska provincija Prečistog Srca Marijina
KLOŠTAR-IVANIĆ
Sv. Marije 2, 10312 Kloštar-Ivanić
e-mail: skolske.sestre.franjevke@zg.t-com.hr
telefon/faks: 01/2892 758

Sestre Milosrdnog Isusa

Sisak

Mije Dobranića 1, 44000 Sisak
e-mail: milosrdni.isus@gmail.com
telefon/faks: 092/194 7839

Pin It on Pinterest