2. ožu 2012.

Župa sv. Marije Magdalene u Sunji župa je Sisačke biskupije koja će, prema sadašnjoj evidenciji, primiti 618 mladih sudionika SHKM na smještaj u obitelji. Prispjet će s 12 autobusa u večernjim satima 5. svibnja i biti raspoređeni u  sva naselja  sunjske župe. Da bi se ovaj opsežan zadatak uspješno ispunio, župnik vlč. Božo Pinjuh sva događanja  u župi usmjerio je ka ostvarenju toga cilja.

Ponajprije je potaknuo mlade animatore da redovito održavaju susrete  i promišljaju o katehezama, te se u Duhu se priprave za SHKM.  Na Prvu korizmenu nedjelju katehezu je predvodila Melanija Marušić i mladima približila svetost života i mučeništva bl.kardinala Alojzija Stepinca, a ove nedjelje Dora Brkanac je sa svojim vršnjacima razmišljala o putevima koji nas udaljavaju od Gospodina i zahtjevnim, uskim stazama koračanja s Isusom. Njihov rad, ali i angažman animatora na Dekanatskoj razini došao je u poslijepodnevnim nedjeljnim satima potaknuti i biskupijski koordinator za mlade vlč. Branko Koretić. Prikazan je film o dosadašnjim Susretima i u atmosferi ugodnog druženja uz zakusku, načinjen je plan budućih aktivnosti.

U subotu 3.ožujka župnik Pinjuh održao je sastanak s predstavnicima pastoralnog i ekonomskog vijeća, te svim ljudima dobre volje koji su spremni uključiti se u prihvat mladih  i njihov što sadržajniji boravak u Sunji. Župnik je cijelu organizaciju osmislio kao niz manjih timova, za čije voditelje je imenovao pojedine župljane. Oni će u slijedećim danima stupiti u kontakt sa drugim vjernicima s kojima će zajedno ispunjavati  povjerene  zadaće. A njih doista nije malo: organizacija regulacije prometa, osiguranje parkirališnih mjesta za autobuse, imenovanje volontera koji će biti domaćini mladima u pojedinim autobusima, imenovanje redara, osmišljavanje kulturno-umjetničkog programa i predstavljanja župe domaćina,te onih koje ćemo ugostiti, animiranje crkvenog zbora, folklornih društava i tamburaških sekcija, uređivanje sakralnog prostora, crkvenog dvorišta i ozvučenja, priprema sendviča i pečenja kolača za mlade,organizacija etno-izložbe… Već sada je u pripremu uključeno preko 500 župljana, a čak 75 domaćica dobit će priliku pokazati bogatstvo  pripreme posavskih kolača! Ovako zahtjevan projekt nemoguće bi bilo ostvariti bez suradnje sa Općinom Sunja, njezinim komunalnim odjelom,  Policijskom postajom i Osnovnom školom.

Slijedeći susret na kojem će svi voditelji timova iznjeti konkretna postignuća, održat će se 24.ožujka u pastoralnoj dvorani u Sunji.

(GB)

Pin It on Pinterest