20. lip 2022.

Caritas Sisačke biskupije potpisao je ovih dana Ugovor za projekt „Caritasovi paketi radosti III“.  Riječ je o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014. – 2020. te dodatnih sredstava koja su dostupna za FEAD iz Pomoći za oporavak i kohezije i teritorija Europe (REACT- EU). Projekt je također sufinanciran sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru odgovora Unije na pandemiju bolesti COVID-19, a ukupna vrijednost projekta iznosi 4.119.966,53  kn.

Cilj, sada već trećeg ovakvog uspješnog projekta, je doprinijeti ublažavanju najgorih oblika siromaštva na području Sisačke biskupije pružanjem nefinancijske pomoći podjelom paketa hrane i higijenskih potrepština. Jedan zadataka je i doprinijeti boljem socijalnom uključivanju najpotrebitijih osoba provedbom brojnih popratnih mjera.

Kako je u pitanju geografski veliko područje na kojem je stanovništvo disperzirano te postoji samo nekoliko gradova, pokazalo se iznimno praktično te je značajno doprinijelo kvaliteti provedbe prethodnog projekta, distribucija paketa kroz distributivne centre, njih ukupno 11, raspoređenih na području cijele Biskupije. Time se omogućila brza i jednostavna daljnja distribucija do krajnjih korisnika putem volontera koji ih dostavljaju korisnicima na kućni prag. Riječ je o župama i župnim caritasima koji čine razvijenu mrežu distribucije humanitarne pomoći kroz volonterski angažman župljana. Kroz godine humanitarnog volonterskog rada stečeno je znanje, iskustvo i osigurani dostatni ljudski kapaciteti za provedbu projekta ovakvog opsega.  

U provedbi projektnih aktivnosti bit će uključeno 34 župnih caritasa i župa sa ukupno 219 aktivnih volontera, a s ciljem osiguranja pravovremene provedbe svih projektnih aktivnosti. Caritas Sisačke biskupije će ovim projektom sljedećih godinu dana pružiti pomoć u hrani i higijenskim potrepštinama za 2300 korisnika. Ukupno će biti podijeljeno 9200 paketa hrane i 4600 paketa higijenskih potrepština za najpotrebitije korisnike na području Sisačke biskupije.

Projekt uključuje i pružanje popratnih mjera za krajnje korisnike, u smislu održavanja interaktivnih radionica „Želim bolje!“ na temu uravnotežene prehrane i načina smanjenja rasipanja hrane, pripreme i skladištenja hrane te na temu upravljanja kućnim proračunom uključujući i problem izdvajanja sredstava za elektronske usluge na štetu egzistencijalnih potreba. Osim interaktivnih radionica provest će se i individualna usluga „Nisi sam“ koja obuhvaća psihološku i terapijsku podršku vezanu uz individualne poteškoće i poteškoće nastale zbog izvanrednih situacija poput pandemije i potresa za 20 korisnika projekta. Također će se održati informativna predavanja „Zdravi i odgovorni“ na temu važnosti zdravlja, osobne higijene i higijene prostora uključujući i savjetovanje o zaštiti od Covida-19.

Pin It on Pinterest