6. lis 2011.

„Otajstvo i estetika slavlja“ bila je tema izlaganja profesora dr. Ante Crnčevića, na mjesečnom susretu svećenika Sisačke biskupije u četvrtak 6. listopada 2011. godine održanom u Velikoj dvorani Pastoralnog centra Katedralne župe Uzvišenja Svetog Križa u Sisku a pod predsjedanjem mons. Vlade Košića, sisačkog biskupa. Prof. Crnčević u svom je izlaganju  istaknuo kako polazište za razumijevanje liturgije  i za traženja odgovora na pitanja liturgijskog pastorala i liturgijske obredne prakse stoji u istini da je liturgijski čin prije svega otajstveni čin, Božje djelo u životu Crkve. Predavač je u svom predavanju govorio o Liturgiji kao otajstvu Božjeg silaska, o liturgijskog obnovi Crkve, djelatnom udioništvu u Otajstvu, o otajstvu i obrednoj formi spomena te o estetici obreda, te zaključio kako iznesene misli imaju zadaću poticaja drugačijem razmišljanju o liturgiji Crkve, ali i kao poticaj za pitanja i raspravu. Te misli žele biti ključ za promišljanje nad pitanjima koja nam nameće život u konkretnim zajednicama, s konkretnim ljudima, u konkretnim prostorima i okolnostima, nepredvidivim i nametnutim zadanostima u kojima smo pozvani biti nositelji odgovornosti za otajstveno lice Crkve i za ljepotu liturgije kao mjesta objave Boga i njegova spasenja.

Nakon predavanja uslijedila je bogata rasprava tokom koje su svećenici iznosili konkretne probleme s kojima se susreću u svom pastoralnom djelovanju i liturgijskim slavljima.

U drugom djelu susreta biskup Vlado Košić, pozdravio je nove djelatnike Sisačke biskupije a od ove pastoralne godine postali su članovi prezbiterija Sisačke biskupije, to su o. Mirko Sadak, dehonijanac koji upravlja župama u Preloščici, Gušću i Kratečkom, i p. Petra Posilovića koji vrši službu župnog vikara u Kloštar – Ivaniću. te p. Ivan Cvetković, koji će upravljati novom župom Blaženog pape Ivana Pavla II. u Petrinji a koju će biskup Košić službeno proglasiti na blaženikov blagdan 22. listopada ove godine. Biskup je svećenike pozvao na sudjelovanje u 5. Hrvatskom socijalnom tjednu koji će se održati od 21. do 23. listopada o. g. u Zagrebu, te na veću osjetljivost za misije pripremajući vjernike za misijsku nedjelju. Tom prigodom biskup je čestitao novo izabranima dekanima i dekanatskim bilježnicima: preč. Zdravku Novaku, dekanu Sisačko-katedralnom, preč. Marku Cvitkušiću, dekanu sisačko–pešćeničkom, preč. Josipu Samaržiji dekanu petrinjskom, preč. Alfredu Koliću, dekanu glinskom, fra. Stjepanu Jambrošiću, dekanu dubičko–kostajničkom, preč. Marku Karači, dekanu kutinskom i mons. Josipu Ćoriću, dekanu ivanić-gradskom, iz čega je vidljivo da sada Sisačka biskupija ima 8 dekanata.

Biskup je nadalje pozvao svećenike da što zauzetije sudjeluju u pripremi i organizaciji Susreta hrvatske katoličke mladeži nakon čega je vlč. Branko Koretić, povjernik za pastoral mladih svećenicima predstavio Priručnik za animatore mladih koji sadrži 25 kateheza pomoću kojih će se mladi diljem domovine i svijeta pripremati za SHKM u Sisku. Povjerenik Branko svećenicima je još govorio o važnim pitanjima vezanim uz dobru organizaciju SHKM u Sisku. Svoje programe i aktivnosti predstavili su i povjerenici za Misije mr. Marijan Koren, za obitelj fra Nikola Jureta i za Caritas preč. Franjo Ćuk.

Susret svećenika Sisačke biskupije završio je zajedničkim ručkom.AS

Pin It on Pinterest