Na traženje sisačkog biskupa Vlade Košića, radi povećanja sjaja bogoštovlja i radi većeg uresa biskupije kao i za pružanje pomoći svećenstvu, vezano za duhovnu skrb vjernika, Kongregacija za kler uspostavila je Stolni Kaptol Svetog Križa u Sisku 19. ožujka 2012. godine.

 

 

KANONICI STOLNOG KAPTOLA SV. KRIŽA U SISKU

 

Mons. MARKO CVITKUŠIĆ rođen je 6. srpnja 1951. u Garevcu u Bosanskoj Posavini. Školovao se u Garevcu, Modriči i Subotici. Teologiju je studirao u Sarajevu, a za svećenika je zaređen u Sarajevskoj katedrali 29. lipnja 1976. Bio je kapelan u Kaknju, Sarajevu, Derventi, i Baselu u Švicarskoj, te župnik na tri njemačke župe. Potom je župnik u Pešćenici (2004.-2012.) i kancelar  Sisačke biskupije (2010.-2017.),  U kolovozu 2017. preuzeo je službu generalnog vikara Sisačke biskupije a 2019. službu ravnatelja Svećeničkog doma u Sisku. Sisački biskup imenovao ga je 26. ožujka 2012. kanonikom Stolnog Kaptola Sv. Križa. U novom mandatu imenovan je prepoštom Kaptola (2017.).

Preč. DRAGUTIN PAPIĆ rođen je 21. rujna 1959. u Jalšovcu Donjem, župa Desinić. Školovao se u Desiniću, na Šalati u Zagrebu, studij bogoslovije završio je u Zagrebu gdje je 29. lipnja 1986. zaređen za svećenika. Služio je u Bjelovaru, Samoboru (sv. Anastazija), Novoj Rači, Travnom (Zagreb), Kutini,  a danas je župnik u Selima. Dekretom od 26. ožujka 2012. Sisački biskup imenovao ga je kanonikom Stolnog Kaptola Sv. Križa. U rujnu 2017. imenovan je u novom mandatu arhiđakonom Gorsko-zrinskog arhiđakonat i kanonikom pokorničarom.

Preč. TUGOMIL RADIČEK rođen je 20. veljače 1959. u Kalniku. Osnovnu školu je završio u Kalniku, gimnaziju na Šalati, teologiju u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 29. lipnja1986. Na službi je bio u Dugavama, Sloboštini, Ivanskoj, Moravču, a danas je župnik u Lekeniku. Kanonikom je imenovan 26. ožujka 2012. U rujnu 2017. imenovan je u novom mandatu arhiđakonom Moslavačkog arhiđakonata i kanonikom lektorom.

Preč. MILAN BEGIĆ rođen je 2. ožujka 1940. u Staroj Rijeci u Banjolučkoj biskupiji. Školu je polazio u rodnom mjestu, Ljubiji, Zagrebu i Đakovu. Bogosloviju je završio u Đakovu. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1965. u Staroj Rijeci u Banjolučkoj biskupiji. Bio je na službi u Glamoču, Dragalovcima,Vrbanjcima, Bosanskoj Dubici i Hrvatskoj Dubici. Krajem lipnja 2016. razrješen je službe župnika u Hrvatskoj Dubici i bio je subsidijarom u katedralnoj župi Uzvišenja Sv. Križa u Sisku (2016.-2019.). Danas živi u Svećeničkom domu u Sisku. Dekretom od 26. ožujka 2012. Sisački biskup ga je imenovao kanonikom Stolnog Kaptola Sv. Križa. U rujnu 2017. imenovan je u novom mandatu kanonikom kantorom.

Preč. STJEPAN BRADICA rođen je 30. kolovoza 1941. u Škaljevici, župa Vrhovac.Školovao se u Vrhovcu, na Šalati i kod salezijanaca u Zagrebu i Rijeci, teologiju je studirao u Zagrebu. Za svećenika je zaređen u Zagrebačkoj katedrali 25. lipnja 1972. Cijelo je vrijeme svoga svećeništva na službi u župi Lasinja. U lipnju 2017. imenovan je duhovnim pomoćnikom u samostanu sestara Kćeri Srca Isusova u Lasinji. Danas živi u Svećeničkom domu u Zagrebu. Dekretom od 26. ožujka 2012. godine Sisački biskup imenovao ga je kanonikom Stolnog Kaptola Sv. Križa, Bio je kanonik kustos (2012.-2017.).

Preč. MARKO KARAČA rođen je 21.rujna 1960. u DonjojVasti, župa Uzdol u Sarajevskoj nadbiskupiji. Osnovnu školu je polazio u Jakšiću, gimnaziju na Šalati, a teologiju je završio u Zagrebu. Za svećenika zaređen 29.lipnja 1986. u Zagrebačkoj katedrali. Služio je u Šestinama, Zrinskom Topolovcu i Voloderu. Bio je dekan Kutinskog dekana. U kolovozu 2013. preuzeo je katedralnu župu Uzvišenja Sv. Križa u Sisku. Dekretom od 26. ožujka 2012. godine imenovan je kanonikom Stolnog Kaptola Sv. Križa. U rujnu 2017. u novom mandatu imenovan je arhiđakonom Katedralnog arhiđakonata. Obnaša službu kanonika kustosa.

 

Mons. IVAN HREN rođen je 21. siječnja 1960. u Sv. Martinu na Muri, u Međimurju. Školovao se u rodnom mjestu, na zagrebačkoj Šalati, a teološki studij je završio u Zagrebu gdje je 29. lipnja 1986.zaređen za svećenika. Bio je na službi u Pitomači, Svetoj Nedelji, Španskom, Maloj Gorici te u župi Sv. Kvirina u Sisku odakle odlazi za ekonoma Zagrebačke nadbiskupije. Danas je dekan Prvostolnog Kaptola Zagrebačkog, Predstojnik odbora Zagrebačke nadbiskupije za obnovu katedrale i arhiđakon Turopoljskog arhiđakonata. Dekretom Sisačkog biskupa od 3. srpnja 2012. imenovan je začasnim kanonikom Stolnog Kaptola Sv. Križa.

 

Preč. FRANJO HORVAT, rođen je 4. listopada 1932. u Benkovecu (Mala Subotica). Školu je polazio u Čakovcu, Varaždinu, teologiju studirao u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1958. Bio je na službi u Tuhelju, Kostajnici, Divuši, Gvozdanskom, Koprivnici, te punih 50 godina u Topuskom. Daanas živi u Svećeničkom domu u Zagrebu. Dekretom od 26. ožujka 2012. Sisački biskup ga je imenovao začasnim kanonikom Stolnog Kaptola Sv. Križa.

 

Preč. JOSIP GREGURIĆ, rođen je 1. svibnja 1948. u Pešćenici. Osmogodišnju školu polazio je u Lekeniku, a klasičnu gimnaziju u Nadbiskupskom dječačkom sjemeništu u Zagrebu. Teologiju je studirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu i u Mainzu (Njemačka). Za svećenika biskupije Trier (Njemačka) zaređen je 2. veljače 1979. Bio je kapelan u Marpingenu (Saarland), župni vikar u Remagenu, župnik u Windesheimu/Guldental (1985.-1997.) te župnik u Emmelshausenu (1997.-2015.) u blizini Koblenza do svoga umirovljenja. Sisački biskup imenovao ga je 4. lipnja 2019. začasnim kanonikom Stolnog Kaptola Sv. Križa u Sisku.

Preč. VLADIMIR HREN rođen je 22. prosinca 1957. u sv. Martinu na Muri.Školu je polazio u rodnom mjestu, na zagrebačkoj Šalati, a teološki studij je završio u Zagrebu gdje je 29. lipnja 1983. zaređen za svećenika. Bio je kapelan u Sv. Križu u Sisku, župnik u Selima i u Sesvetskim Selima te dekan u Sesvetsko-vugrovečkom dekanatu te župnik župe sv. Luke u Travnom (2014.-2019.). Potom je rektorv samostanske crkve sv. Vinka Paulskog i duhovni asistent u samostanu Družbe sestara milosrdnica u Zagrebu. U lipnju 2020. imenovan je župnikom župe Kutina. Sisački biskup imenovao ga je 3. srpnja 2012. začasnim kanonikom Sisačkog Kaptola.

Preč. JOSIP RUŽMAN rođen je 6. ožujka 1958. u Prelogu u Međimurju. Osmogodišnju školu završio je u rodnom mjestu, gimnaziju na Šalati, a teološki studij u Zagrebu gdje u zagrebačkoj katedrali  26. lipnja 1983. zaređen za svećenika. Bio je kapelan u Požegi i Vrbovcu, a potom osam godina župnik u Staroj Ploščici te župnik župe bl. Alojzija Stepinca u Velikoj Gorici (1994.-2019.). Iz zdravstvenih razloga razriješen je župničke službe i upućen na liječenje i oporavak. Živi u Svećeničkom domu u Zagrebu. Sisački biskup imenovao ga je 7. srpnja 2014. začasnim kanonikom Stolnog Kaptola Sv. Križa u Sisku.

 

Pin It on Pinterest