8. stu 2010.

Pod predsjedanjem mons dr. Vlade Košića, sisačkog biskupa Povjerenstvo Zaklade Sisačke biskupije „Fra Bonifacije Ivan Pvletić“ zasjedalo je 4. studenoga u prostorima biskupskog ordinarija Sisačke biskupije u Sisku, te predložilo biskup Košiću 30 studenata s područja Sisačke biskupije (26 dodiplomskih i 4 postdiplomskih) za dobivanje stipendije što je Biskup i prihvatio. Tridesetorici izabranih studenata biti će uručene stipendije SB za ovu akademsku godinu 2010./2011. Izabrani studenti dobiti će već ovaj tjedan na svoje račune prve uplate od po 1000 kn, s tim da se postdiplomcima plaća upisnina na poslijediplomski studij. Kriterij po kojem su se ravnali članovi Povjerenstva prigodom odabira studenta bio je izvrsnost i socijalne prilike studenta. AS

Pin It on Pinterest