21. stu 2013.

Sjednica biskupa Zagrebačke crkvene pokrajine, sedamnaesta u nizu, pod predsjedanjem zagrebačkog nadbiskupa i metropolita kardinala Josipa Bozanića, održana je u četvrtak 21. studenoga u Biskupskom ordinarijatu u Varaždinu. Na sjednici su sudjelovali svi članovi osim zagrebačkog pomoćnog biskupa Valentina Pozaića.

U uvodnoj riječi kardinal Bozanić napomenuo je kako je dnevni red sjednice bogat, a glavna tema je priprema za sakrament potvrde. Spominjući pitanja braka i obitelji, kardinal je rekao da je ta tema ovih dana aktualna s više strana. Istaknuo je kako je to životno pitanje jer pred smanjenjem broja stanovništva i napuštenim kućama ne možemo biti indiferentni, ni kao članovi hrvatskog naroda niti kao članovi Katoličke Crkve. Ovih dana obasuti smo različitim pitanjima glede braka i obitelji. Treba jasno reći da Crkva tim temama pristupa navješćujući ljepotu braka i važnost obitelji i u Crkvi i u društvu. Da je obitelj važna institucija, a brak prevažna institucija u društvu je nešto naravno i lako razumljivo. O tome možemo čitati i u knjizi pape Franje “O nebu i zemlji” u kojoj on u pitanjima braka i obitelji govori o stanovitom antropološkom nazadovanju. Naime, mi se danas susrećemo s nekim pitanjima koja se ne bi postavljala prije 20-tak godina. Kada govorimo što je brak, sama narav govori o tome, a o tome govori i Božja riječ: brak je životna zajednica žene i muškarca, to je tako jasno i nekako je čudno da se mi danas moramo toliko zalagati da to ponovno definiramo, obranimo i sačuvamo za našu budućnost.

Želimo da se obrani institucija braka i obitelji

Ono što Crkva želi i prigodom ovog referenduma, koji će biti održan 1. prosinca, je jasno izreći definiciju braka te sačuvati za budućnost ustanove braka i obitelji. Crkva time nije protiv nikoga, ona je za dijalog sa svima, ali želi jasno reći da se neke stvari ne mogu poistovjetiti. Ako je brak životna zajednica žene i muškarca, onda to nije isto onome što se želi predstaviti s nekim drugim zajednicama. Crkva kada govori o tome ne promiče nikakvu diskriminaciju. Dapače, možemo reći da je danas u opasnosti brak da bude diskriminiran, da se brak predstavi kao nešto što on nije. Crkva time ne promiče nekakva prava većine na račun manjina jer ako se radi o definiciji braka, o stvarnosti braka, tada su svi istih prava u braku, svaka žena i svaki muškarac. Možemo reći da se kod nas u javnosti pojavljuje jedna manipulacija jer se želi predbaciti i Crkvi i nekim organizacijama i društvenim inicijativama nešto što one ne žele niti što ne zastupaju. Mi smo otvoreni za dijalog, poštujemo svačije stavove, ali želimo da se društveno obrani radi budućnosti i hrvatskog naroda i dobra čovjeka, institucija braka i obitelji koja je danas u opasnosti. Zato papa Franjo govori o tom antropološkom nazadovanju, što znači da to u prvom redu nije vjersko, nego društveno pitanje. I zato bi čitavo društvo trebalo biti zainteresirano da se to pitanje jasno ozakoni u našem društvu, a ako je potrebno i u Ustavu. Kada je riječ o predstojećem referendumu, pozivamo sve kome je god na srcu dobro braka i dobro obitelji da izađu na referendum i da dadu glas “za” za brak kao životnu zajednicu žene i muškarca, poručio je kardinal Bozanić.

Mnogo je kuća napušteno

Pozdravljajući kao domaćin okupljene biskupe, varaždinski biskup Josip Mrzljak rekao je kako se navršilo 16 godina od osnutka Varaždinske biskupije pa bi se očekivalo da mjesna Crkva raste. No, u broju stanovnika događa se suprotno, sve je manje ljudi i mnogo je kuća napušteno, što je bolno. “Po izvješćima sa župa o broju rođenih i umrlih svake nas je godine u našoj biskupiji tisuću manje, a toj razlici treba pridodati i one koji su iselili. To je bitan problem i Crkve, društva i države, a ne neki drugi sporedni problemi koji nam se svaki dan serviraju”, rekao je biskup Mrzljak. Napomenuo je kako ovih dana sudjeluje na koronama, odnosno dekanatskim sastancima sa svećenicima, na kojima se razgovara o aktualnim temama, a među njima svakako je i pismo pape Franje u kojima je iznio pitanja o obitelji. Biskup Mrzljak rekao je kako je preporučio župnicima da i oni sa svojim vjernicima i vijećnicima o tome razgovaraju kako bi se moglo poslati odgovore na Papino pismo. “Na koronama smo također razgovarali o tome što nam je činiti radi popisa žrtava komunističkog sustava, ne samo onima prije 70 godina, nego i tijekom desetljeća totalitarnog sustava. Potaknuo sam župnike da pronađu suradnike kako bi se konačno napravio popis svih žrtava toga sustava”, rekao je biskup Mrzljak.

(IKA)

Pin It on Pinterest