7. ruj 2021.

Vezano uz brojne upite vjernika i medija u vezi radova na kapeli Presvetog Trojstva u Slatini Pokupskoj dostavljamo odgovor zainteresiranoj javnosti:

Kapela Presvetog Trojstva u Pokupskoj Slatini pojedinačno je zaštićeno kulturno dobro utvrđeno Rješenjem Ministarstva kulture i medija (Klasa: UP/I-612-08/13-06/0154, Zagreb, 08. 07. 2013. g.), upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske  pod brojem Z-6032.

Nekoliko puta je obnavljana, a tijekom 19. stoljeća kapela je zapuštena, 1894. pristupilo se njezinoj potpunoj obnovi. Ponovno je obnavljana 1911. godine, a tome je svjedočila ploča s natpisom na glavnom pročelju. Kapela Presvetog Trojstva u Pokupskoj Slatini teško je stradala i za vrijeme Domovinskog rata te je u prije potresa bila u tijeku njena obnova.

U potresu 29. prosinca 2020. g. i svim naknadnim potresima koji su uslijedili kapela je teško oštećena, dijelom urušena.

Stručni timovi Ministarstva kulture i medija obišli su građevinu s ciljem evidencije štete pri čemu je zaključeno kako je kapela pretrpjela razorna oštećenja. Krovište iznad sakristije je u potpunosti bilo urušeno. Betonski vijenac na zidovima broda crkve je na više mjesta urušen. Urušene su sve zapune ranijih oštećenja iz Domovinskog rata. Pročelje crkve i zvonik pretrpjeli su znatna oštećenja, a jedino ih je skela spriječila od potpunog urušavanja.

S ciljem provođenja mjera zaštite i samog postupka obnove Ministarstvo kulture i medija osiguralo je Sisačkoj biskupiji sredstva za provedbu mjera kojim je bilo nužno pristupiti jer  je postojala opasnost od nekontroliranog urušavanja teško oštećenih zidova te konstrukcije krovišta time opasnosti za ljudske živote.

Izrađena je tehnička dokumentacija mjera zaštite kojima je s obzirom na stanje predviđena nužna razgradnja kapele, sortiranje materijala zbog ponovne ugradnje, pohrana svih elemenata na područje Župe Bučica. Za kapelu je zbog ranijih radova bila izrađena projektna dokumentacija koja će se dopuniti s načinom protupotresnog ojačanja i zaštite kapele. Za radove mjera zaštite izdano je rješenje kao i odobrenje za samo izvođenje radova Sisačkoj biskupiji.

Sisačka biskupija odabrala je stručni nadzor kao i izvođača radova. Radovi uklanjanja provode se strojno zbog sigurnosti, uz primjenu svih odredbi zaštite na radu. Sortiranje materijala provesti će se uz primjenu svih sigurnosnih mjera i  mjera zaštite ostataka kulturnog dobra.

Sortirati će se kameni materijal, drvena građa te pohrana metalnih dijelova na području Župe. Nakon raščišćavanja i sortiranja izvesti će se privremeno tehničko krovište nad ostacima crkve.

Mjere zaštite izvode se uz konzervatorski i stručni nadzor s ciljem zaštite ostataka, pohrane izvorne građe te pripreme za obnovu kapele u Slatini Pokupskoj.

Pin It on Pinterest