10. lip 2015.

Redoviti godišnji susret biskupa, članova Hrvatske biskupske konferencije, s redovničkim provincijalima, članovima Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica, koji imaju sjedište na području HBK održan je, 9. lipnja 2015., u Zagrebu, u sjedištu HBK. Na početku susreta nazočne su pozdravili predsjednik HBK zadarski nadbiskup Želimir Puljić i predsjednik Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica o. Jure Šarčević.

Nadbiskup Puljić je istaknuo da se susret događa u Godini posvećenog života  u kojoj se sa zahvalnošću treba spomenuti nedavne prošlosti, s nadom prigrliti budućnost i s oduševljenjem živjeti sadašnjost. Izrazio je želju da ova godina bude poticaj Bogu posvećenim osobama kako bi bili putokaz suvremenom čovjeku u velikoj idejnoj pomutnji i moralnim nejasnoćama te dodao kako i susret biskupa s redovničkim poglavarima treba pomoći u promoviranju vitalnosti posvećenog života, kao i nove evangelizacije na koju poziva papa Franjo. U tome djelovanju na osobit način je preporučio njegovati i čuvati četverostruku vjernost, o kojoj je govorila biskupska sinoda o posvećenom životu i njegovu poslanju u Crkvi i svijetu 1994. godine, a koja uključuje vjernost Kristu i Evanđelju, vjernost  Crkvi i njenom misijskom poslanju, vjernost idealima posvećenog života i karizmi osnivača te vjernost čovjeku našega vremena.

Predsjednik Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica o. Jure Šarčević podsjetio je na to kako je papa Franjo, proglašavajući Godinu posvećenog života,  htio potaknuti cijelu Crkvu na svetost te svratiti pozornost na redovnike i redovnice kao poseban dar Crkvi. Na tragu papinih riječi fra Jure je naglasio kako je posvećeni život  duhovno bogatstvo koje pridonosi dobru čitave Crkve i zamolio biskupe neka u svojim biskupijama promiču različite karizme, budu bliski onim posvećenim osobama koje se nalaze u situacijama patnji i slabosti te da Božji narod poučavaju o vrijednosti posvećenog života.

U radnom dijelu susreta biskupi i redovnički poglavari promišljali su o temi “Je li posvećeni život prepoznat i prepoznaje li se kao dar koji je “darovan Crkvi, rađa se u Crkvi, raste u Crkvi, sav je usmjeren na Crkvu?” (LG 43) o čemu je uvodno izlaganje održao generalni vikar Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj karmeličanin o. Jakov Mamić. Na  temelju crkvenih dokumenata o. Mamić ponudio je kratko preispitivanje shvaćanja i razumijevanja posvećenog života u kontekstu Crkve. Upozorio je na neke pokazatelje obostranog eklezijalnog shvaćanja i razumijevanja posvećenog života. Istaknuo je i potrebu zajedničkih projekata u mjesnoj Crkvi na području nove evangelizacije. Nadalje je o. Mamić podsjetio i na potrebu suradnje u provođenju nekih evangelizacijskih naglasaka iz pobudnice “Radost evanđelja” pape Franje te zaključio kako je potrebno stalno zajedničko traženje novih putova ostvarenja različitih redovničkih karizmi u Crkvi i prepoznavanje poruka karizmi za Crkvu u aktualnom povijesnom trenutku. Uslijedila je plodna rasprava u kojoj je istaknuta potreba susretanja i zajedničkog promišljanja o pojedinim aspektima pastoralnog djelovanja.

 

Tajništvo Hrvatske biskupske konferencije

Pin It on Pinterest