6. ožu 2019.

U utorak, 5. ožujka 2019., u Biskupskome ordinarijatu u Varaždinu biskupi Zagrebačke crkvene pokrajine održali su svoju Četrdeset i drugu sjednicu.

Sjednicom je predsjedao nadbiskup i metropolit zagrebački, kardinal Josip Bozanić, a prisutni su bili svi biskupi Metropolije: mons. Josip Mrzljak, biskup varaždinski, mons. Vlado Košić, biskup sisački, mons. Nikola Kekić, vladika križevački, mons. Vjekoslav Huzjak, biskup bjelovarsko-križevački te zagrebački pomoćni biskupi: mons. Ivan Šaško i mons. Mijo Gorski.

Na početku sjednice čestitali su 20. obljetnicu biskupskoga ređenja domaćinu susreta, mons. Mrzljaku, istaknuvši njegov dragocjeni udio u zajedništvu biskupske službe, te u tome ozračju još jedanput čestitali istu obljetnicu biskupstva mons. Košiću, čega su se biskupi spomenuli tijekom nedavnoga boravka u Sisku.

U uvodnome dijelu naznačena je znakovitost 350. obljetnice Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta sveučilišta u Zagrebu, koja će biti proslavljena sljedeći tjedan (11. ožujka). Ta tri i pol stoljeća svjedoče mnogim događanjima i previranjima u Crkvi i društvu potičući da u sadašnjim okolnostima prepoznajemo temeljna uporišta i vrijednost čovjeka u svjetlu Božje providnosti.

Biskupi su na sjednici vrjednovali i razmijenili opažanja o zajedničkome susretu svećenika zaređenih tijekom posljednjih deset godina, koji je bio u Zagrebu 25. veljače ove godine, a zatim su posebno razmatrane dvije teme:

1. Pastoral osoba s invaliditetom, s naglaskom na ljudima oštećena vida i sluha. U tu temu uveo je vlč. Leonardo Šardi, povjerenik za pastoral osoba s invaliditetom i njihovih obitelji u Varaždinskoj biskupiji. Pohvalno je da postoji i da se promiče osjetljivost u vjerničkim zajednicama prema osobama s takvim potrebama; da se razvija suradnja između stručnjaka koji se bave tom problematikom i vjernika u župama, gdje se treba njegovati ozračje prihvaćenosti, brižnosti i olakšavanja života ljudima koji trebaju pomoć bližnjih. Istaknuta je važnost odgoja i obrazovanja za blizinu potrebitima, kao i zauzetost da se otklone razne zaprjeke za integriranje u redovitost življenja. Zahvalni svećenicima koji su uključeni u taj pastoral, spremni učiti znakovni jezik i druge oblike komunikacije, biskupi su razmotrili neke od načina na koje će i sami pomoći, ponajprije u izdavačkoj djelatnosti. Na razini Metropolije pokrenuli su inicijativu za osnivanje Povjerenstva za osobe s invaliditetom.

2. Aktualizacija smjernica o zaštiti maloljetnika u pojedinim biskupijama Zagrebačke crkvene pokrajine, a u svjetlu nedavnoga susreta pape Franje s predsjednicima biskupskih konferencija (21.-24. veljače). Razmotren je širi društveni kontekst u kojemu se nalaze i teški slučajevi kojima su svećenici iznevjerili svoj poziv. I dalje, sprječavajući bilo kakvu devijaciju, treba promicati vrijednost dara svećeničkoga zvanja i podupirati svećenike u njihovu poslanju.

Biskupi su uvjereni da će zacrtani pristup iznjedriti potrebno pročišćenje Crkve, što može biti dobro polazište i primjer za druga društvena ozračja i za poboljšanje brige za djecu. Biskupi su se osvrnuli na vidike koje je Papa istaknuo na završetku toga susreta, a koji će biti ugrađeni u razvijanje crkvenoga zakonodavstva: zaštita djece; besprijekorna ozbiljnost; istinsko pročišćavanje; formacija; jačanje smjernica biskupskih konferencija; briga za zlostavljane; ‘digitalni svijet’; odnos prema problematici ‘seksualnoga turizma’.

Dio sjednice bio je posvećen društvenim aktualnostima, a na početku korizmenoga vremena biskupi su se uzajamno upoznali s pastoralnim aktivnostima koje se u biskupijama predviđaju u vazmenome ciklusu.

Pin It on Pinterest