22. lip 2017.

Predstavljanje zbornika radova „Kaptolski Sisak 1215. – 2015.” održano je u srijedu 21. lipnja u Dvorani sv. Ivana Pavla II. u sisačkom Velikom Kaptolu. Zbornik su predstavili doc. dr. Tomislav Anić, dr. sc. Stipica Grgić i doc. dr. Hrvoje Kekez, a predstavljanju je nazočio i prepošt Stolnog Kaptola Sv. Križa u Sisku mons. Marko Cvitkušić.

Zbornik radova s istoimenog znanstvenog skupa održanog o osamstotoj obljetnici Kaptolskog Siska u prostorijama Sisačke biskupije 19. rujna 2015. godine, tiskan u izdanju Sisačke biskupije, Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Sadrži ukupno deset radova povjesničara koji su ocrtali osmostoljetnu povijest Siska koji je, kao svoje vlastelinstvo, zagrebački biskup Stjepan I. darovao Prvostolnom Kaptolu zagrebačkom.

Na početku u ime Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu svima je zahvalio dr. sc. Stipica Grgić posebno istaknuvši kako bez velikoga zalaganja sisačkog biskupa Vlade Košića i kancelara mons. Marka Cvitkušića ne bi bilo bi moguće održati ovaj znanstveni skup, ali i objaviti zbornik. „Sve je započelo 2014. godine kada mi je mons. Cvitkušić dao prijedlog da održimo jedan znanstveni skup koji bi se ticao 800. obljetnice dobivanja sisačkog vlastelinstva u posjed zagrebačkog Kaptola. Upravo je 1215. godine zagrebački Kaptol dobio darovnicu biskupa i postao vlasnik prvih imanja u Sisku. Kasnijih godina Kaptol će kupnjom i darovima povećati svoje posjede na ono što će postati sisačko vlastelinstvo, a koje će biti toliko bogato da će moći izgraditi utvrdu Stari grad, karitativno pomagati i imati veliku gospodarsku i obrazovnu ulogu u cijelom kraju. Skup se održao u rujnu 2015. nakon kojeg je uslijedilo prikupljanje i uređivanje izloženih radova znanstvenika i danas, dvije godine kasnije ispred sebe imate Zbornik”, rekao je dr. sc. Grgić.

Sadržaj Zbornika detaljno je predstavio doc. dr. Hrvoje Kekez s Odjela za povijest Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. On je opisao svako poglavlje Zbornika spomenuvši autora i naslov znanstvenoga rada. „Kolega dr. Stipica Grgić s Hrvatskih studija Sveučilišta Zagrebu i ja za tisak smo uredili radove s istoimenog znanstvenog skupa koji je održan o osamstotoj obljetnici prisutnosti Zagrebačkog kaptola u Sisku. Zbornik je objavljen. Unutar korica ovoga zbornika ukupno se nalazi deset znanstvenih radova mlađih ili već afirmiranih hrvatskih povjesničara. Svi radovi popraćeni su uobičajenom znanstvenom aparaturom, što uključuje bilješke s izvorima i literaturom, kratke sažetke na hrvatskom i engleskom jeziku, te je svaki pojedini rad prošao recenziju glavnog recenzenta Zbornika dr. Ivana Hrstića s Instituta društvenih istraživanja ‘Ivo Pilar'”… Ovaj zbornik radova predstavlja do sada najobuhvatniji znanstveni pokušaj  davanja odgovora na povijesnu ulogu i značaj zagrebačkog Kaptola na razvoj Siska i sisačkog društva kroz period od 800 godina, osvjetljavajući pri tome brojne segmente tog dugog trajanja“, ustvrdio je Kekez.

Doc. dr. Tomislav Anić s Odjela za povijest Hrvatskoga katoličkog sveučilišta istaknuo kako radovi unutar zbornika pričaju priču kronološkim slijedom od  800 godina. Kroz sve obrađene teme autori nastoje istražiti povezanost geografske zadanosti, društvenih struktura, institucija i ekonomije i na taj način tvore jednu zaokruženu povijesnu cjelinu iz koje se može iščitati sisačka političko – crkvena povijest i njen utjecaj na širu nacionalnu i europsku povijest. Ta nit u većoj ili manjoj mjeri prožima svih deset radova… Gledamo li sve ove radove kao cjelinu možemo ustvrditi kako je riječ o iznimno vrijednom i korisnom znanstvenom djelu. Zbornik nam pokazuje da ne postoje velike i male teme već je on još jedna potvrda kako se u velikim temama nerijetko može ostati malen, a zato se s druge strane u naoko malim temama može biti velik. To su kolegice i kolege ovim zbornikom dokazali i pokazali“, zaključio je Anić.

Pin It on Pinterest