Sisački biskup Vlado Košić predvodit će u utorak 4. studenog u 15 sati u kapeli Sv. Duha na Gojlu, župa Ilova, misu za brata Bonifacija Ivana Pavletića, rođenog u ovoj župi 25. lipnja 1864. godine, a umrlog 4. studenog 1897. godine u Rimu. Tom prigodom biskup će pod misom blagosloviti novopostavljeni križni put.

Pin It on Pinterest