17. stu 2014.

Kutina je uz žrtvu Vukovara, darovanu slobodi domovine, ovogodišnji spomen započela u završnici nedjeljne večernje mise u crkvi Blažene Djevice Marije Snježne. Nakon državne himne, koju je započeo zbor mladih kutinke župe „Madonna Nives“, a prihvatili brojni vjernici, slijedio je vizualni prikaz vukovarske tragedije. Zajedno sa župnim vikarom Damirom Cekovićem pripremili su ga mladi župe. Poruku su zaključili – Vukovar grad heroj i grad heroja. Posebno dojmljivom, ali i uvijek aktualnom bila je snimka iz propovijedi kardinala Franje Kuharića u najžešćima danima rata. Prisjetila je Kutinčane na dane, koje su živjeli s vijestima iz Vukovara, a gdje su boreći se bili i dragovoljci njihova grada. Sjetila ih je i na prognaničko naselje, koje je s ljubavlju prihvaćalo prognane s grada na Dunavu. No, dala je i poruku mladima – kako domoljublje u kršćanskom životu znakom žrtve – ne poistovjećujući se zlom neprijatelja, treba biti evanđelje života i ljubavi. Nakon pjesme „Bože, čuvaj Hrvatsku“, povorka vjernika uz zvuke zvona uputila se prema kamenom raspelu. Molitvom i pjesmom „Kraljice mira“, tu je u dostojanstvu odsjaja brojnih svijeća žrtvama iskazana trajna zahvalnost.

(Vesna Košak)

Pin It on Pinterest