Mons. Marko Cvitkušić rođen je 1951. godine u Garevcu (Bosanska Posavina). Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu i u Modriči. Srednju školu pohađa u sjemeništu Subotičke biskupije “Paulinum”. Bogoslovne nauke je završio godine 1977. na Višoj teološkoj školi u Sarajevu. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1976. godine po rukama sarajevskog pomoćnog biskupa Tomislava Jablanovića. Obnaša službu kapelana u župama Sv. Petra i Pavla u Kaknju, Sv. Josipa u Sarajevu i Sv. Jurja u Derventi od 1977. do 1979. godine, kada ga sarajevski nadbiskup Marko Jozinović dodjeljuje Baselskoj biskupiji u Švicarskoj, gdje obnaša službu župnog vikara u Reinachu do godine 1983. Od 1983. do 2004. godine obnaša službu župnika na tri njemačke župe u dijecezi Augsburg, a zatim ga zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić imenuje župnikom župe Uznesenja BD Marije u Pešćenici koju obnaša od 2004. do 2012. godine. U veljači 2010. godine biskup Košić imenovao ga je na dužnost kancelara Sisačke biskupije, a koju obavlja sve do kolovoza 2017. godine. U ožujku 2012. kanonikom Stolnog Kaptola Sv. Križa u Sisku, a u travnju iste godine prepoštom. Generalnim vikarom Sisačke biskupije postaje u kolovozu 2017. godine.

Pin It on Pinterest