19. velj 2019.

Svećenik Sisačke biskupije, vlč. Ivan Petrović, obranio je u ponedjeljak 18. veljače 2019. godine doktorski rad iz fundamentalne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Naslov rada je „Religiozno-društveno poslanje Crkve u kulturno-povijesnom kontekstu Antiohije prema homilijama O statuama Ivana Zlatoustog“. Doktorski rad je izradio pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Bodrožića, pročelnika Katedre povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka.

Vlč. Ivan u doktorskom radu istražuje religiozno-društveno poslanje Crkve prema homilijama O statuama Ivana Zlatoustog. Prije početka istraživanja središnje teme objašnjava kulturno-povijesni kontekst Antiohije u kojem homilije nastaju. Povezujući konkretni društveni kontekst i homilije autor objašnjava poslanje Crkve te provodi teološku sintezu poslanja Crkve.

U tom smislu rad je podijeljen na tri cjeline. U prvoj cjelini se kroz tri poglavlja obrađuje kulturno-povijesni kontekst. Istražuje se život Ivana Zlatoustog, grad Antiohija i značajnost događaja rušenja carskih statua koje su povod nastanku homilija. Druga cjelina donosi istraživanje poslanja Crkve. Crkva u konkretnom društvu ima društveno i religiozno poslanje. U prvom poglavlju se pokazuje kako kršćanska mudrost doprinosi rješenju situacije. Drugo poglavlje obrazlaže odvajanje Crkve od drugih religijskih skupina prikazujući tako da ona može postati uzor u gradu koji će izmoliti oprost. Treća cjelina jest teološka sinteza poslanja Crkve i podijeljena je na četiri poglavlja. Prvo poglavlje prikazuje Crkvu koja skrbi za vjerodostojnost kršćanskih zajednica, drugo poglavlje prikazuje Crkvu u odnosu prema društvu i društvenim pitanjima, treće poglavlje prikazuje utjecaj kršćanske misli na društvo u kojem homilije nastaju, posljednje poglavlje donosi dvije ključne pretpostavke za ostvarivanje poslanja Crkve.

Ivan Petrović rođen je 22. listopada 1986. godine u Osijeku. Sin je Marka i Marije rođene Bilić. Osnovnu školu završio je u rodnom Belišću, srednju školu u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Diplomirao je 2011. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu i 2012. godine postao prvostupnik fonetike i sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na Katoličkom bogoslovom fakultetu nastavlja poslijediplomski studij, boravi na stručnoj praksi iz homiletike u Solunu (Grčka) tijekom 2013. godine, stupanj licencijata postiže iz područja fundamentalne teologije 2015. godine. U Provinciji franjevaca trećoredaca glagoljaša boravi od vremena formacije 2001. godine, novicijat (2005./2006.) je imao u samostanu u gradu Krku, svečane zavjete polaže 9. listopada 2010. i počinje vikendima službovati na župi u Kloštru Podravskom. Zahvalan na stečenom iskustvu u franjevačkoj zajednici, 2014. godine predaje Sisačkoj biskupiji molbu za primanje među svećeničke kandidate. Vrijeme kandidature i đakonskog praktikuma proveo je na Župi svetog Lovre u Petrinji. Sisački biskup mons. Vlado Košić podijelio mu je 25. lipnja 2016. red prezbiterata i imenovao ga je 29. lipnja upraviteljem Župe svetog Antuna Padovanskog u Bučici. Mladu misu je proslavio 11. rujna 2016. godine u rodnom Belišću.

Pin It on Pinterest