Redovi koji djeluju u Sisačkoj biskupiji su:

Dehonijanci, SCJ (Austrijsko-hrvatski distrikt)
Franjevci, OFM (Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda; Franjevačka provincija Bosne Srebrene)
Franjevci konventualci, OFM Conv. (Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca)
Sinovi Bezgrešne

Karmelićanke (bosonoge)
Kćeri Božje ljubavi (Hrvatska provincija Božje providnosti)
Kćeri milosrđa (Provincija Krista Kralja)
Kćeri Srca Isusova (Hrvatska delegatura)
Klanjateljice Krvi Kristove (Regija Zagreb)
Milosrdnice (Provincija Bezgrješnog Začeća BDM – Zagreb
Školske sestre franjevke (Bosansko-hrvatska provincija Prečistog Srca Marijina)

Pin It on Pinterest