Stolni Kaptol Svetog Križa Ispis E-mail
Četvrtak, 30 Kolovoz 2012 14:24
Share

Na traženje sisačkog biskupa Vlade Košića, radi povećanja sjaja bogoštovlja i radi većeg uresa biskupije kao i za pružanje pomoći svećenstvu, vezano za duhovnu skrb vjernika, Kongregacija za kler uspostavila je Stolni Kaptol Svetog Križa u Sisku 19. ožujka 2012. godine.

 

 

KANONICI STOLNOG KAPTOLA SV. KRIŽA U SISKU

 

Mons. MARKO CVITKUŠIĆ rođen je 6. srpnja 1951. godine u Garevcu u Bosanskoj Posavini. Školovao se u Garevcu, Modriči i Subotici. Teologiju je studirao u Sarajevu, a za svećenika je zaređen u Sarajevskoj katedrali 29. lipnja 1976. godine. Bio je kapelan u Kaknju, Sarajevu, Derventi, i Baselu u Švicarskoj, te župnik na tri njemačke župe. Godine 2004. preuzeo je župu Pešćenica, a od veljače 2010. godine kancelar je Sisačke biskupije. Sisački biskup imenovao ga je 26. ožujka 2012. godine kanonikom Stolnog Kaptola Sv. Križa, a 22. travnja prepoštom Kaptola.

Preč. DRAGUTIN PAPIĆ rođen je 21. rujna 1959. godine u Jalšovcu Donjem, župa Desinić. Školovao se u Desiniću, na Šalati u Zagrebu, studij bogoslovije završio je u Zagrebu gdje je 29. lipnja 1986. godine zaređen za svećenika. Služio je u Bjelovaru, Samoboru (Sv. Anastazija), Novoj Rači, Travnom (Zagreb), a danas je župnik u Kutini. Dekretom od 26. ožujka Sisački biskup imenovao ga je kanonikom Stolnog Kaptola Sv. Križa. 7. srpnja 2012. godine imenovan je arhiđakonom Gorsko-zrinskog arhiđakonata, a 10. rujna kanonikom pokorničarom.

Preč. TUGOMIL RADIČEK rođen je 20. veljače1959. godine u Kalniku. Osnovnu školu je završio u Kalniku, gimnaziju na Šalati, teologiju u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 29. lipnja1986. godine. Na službi je bio u Dugavama, Sloboštini, Ivanskoj, Moravču, a danas je župnik u Lekeniku. Kanonikom je imenovan 26. ožujka, 7. srpnja 2012. godine arhiđakonom Moslavačkog arhiđakonata, a 10. rujna kanonikom lektorom.

Preč. MILAN BEGIĆ rođen je 2. ožujka 1940. godine u Staroj Rijeci u Banjolučkoj biskupiji. Školu je polazio u rodnom mjestu, Ljubiji, Zagrebu i Đakovu. Bogosloviju je završio u Đakovu. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1965. godine u Staroj Rijeci u Banjolučkoj biskupiji. Bio je na službi u Glamoču, Dragalovcima,Vrbanjcima, Bosanskoj Dubici i Hrvatskoj Dubici. Krajem lipnja 2016. godine razrješen je službe župnika u Hrvatskoj Dubici i imenovan je subsidijarom u katedralnoj župi Uzvišenja Sv. Križa u Sisku. Dekretom od 26. ožujka 2012. godine Sisački biskup ga je imenovao kanonikom Stolnog Kaptola Sv. Križa, a 10. rujna kanonikom kantorom.

Preč. STJEPAN BRADICA rođen je 30. kolovoza 1941. godine u Škaljevici, župa Vrhovac.Školovao se u Vrhovcu, na Šalati i kod salezijanaca u Zagrebu i Rijeci, teologiju je studirao u Zagrebu. Za svećenika je zaređen u Zagrebačkoj katedrali 25. lipnja 1972. godine. Cijelo je vrijeme svoga svećeništva na službi u župi Lasinja. Dekretom od 26. ožujka 2012. godine Sisački biskup imenovao ga je kanonikom Stolnog Kaptola Sv. Križa, a 10. rujna kanonikom kustosom.

Preč. MARKO KARAČA rođen je 21.rujna 1960. godine u DonjojVasti, župa Uzdol u Sarajevskoj nadbiskupiji. Osnovnu školu je polazio u Jakšiću, gimnaziju na Šalati, a teologiju je završio u Zagrebu. Za svećenika zaređen 29.lipnja 1986. godine u Zagrebačkoj katedrali. Služio je u Šestinama, Zrinskom Topolovcu i Voloderu. Bio je dekan Kutinskog dekana. U kolovozu 2014. godine preuzeo je katedralnu župu Uzvišenja Sv. Križa u Sisku. Dekretom od 26. ožujka 2012. godine imenovan je kanonikom Stolnog Kaptola Sv. Križa, a 7. srpnja arhiđakonom Katedralnog arhiđakonata.

 

Mons. IVAN HREN rođen je 21. siječnja 1960. godine u Sv. Martinu na Muri, u Međimurju. Školovao se u rodnom mjestu, na zagrebačkoj Šalati, a teološki studij je završio u Zagrebu gdje je 29. lipnja 1986. godine zaređen za svećenika. Bio je na službi u Pitomači, Svetoj Nedelji, Španskom, Maloj Gorici te u župi Sv. Kvirina u Sisku odakle odlazi za ekonoma Zagrebačke nadbiskupije. Danas je ravnatelj doma Sv. Martina u Malom Lošinju i ravnatelj doma u Selcu. Dekretom Sisačkog biskupa od 3. srpnja 2012. godine imenovan je začasnim kanonikom Stolnog Kaptola Sv. Križa.

Preč. VLADISLAV TOMAS rođen je 20. lipnja 1921. godine u Drinovcima, u Hercegovini. Školu je polazio u Klepcima, gimnaziju u Travniku, a teologiju je studirao u Sarajevu gdje je 29. lipnja 1944. godine zaređen za svećenika. Kratko je služio u Đurđevcu i Kloštru Podravskom, a godine 1946. preuzima župe Hrvatsku i Bosansku Dubicu i tu ostaje 42. godine. Deset godina je bio rektor crkve Krista Kralja na Mirogoju. Začasnim kanonikom Stolnog Kaptola Sv. Križa imenovan je 26. ožujka 2012. godine.

Preč. FRANJO HORVAT, rođen je 4. listopada 1932. godine u Benkovecu (Mala Subotica). Školu je polazio u Čakovcu, Varaždinu, teologiju studirao u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1958. godine. Bio je na službi u Tuhelju, Kostajnici, Divuši, Gvozdanskom, Koprivnici, te punih 50 godina u Topuskom. Dekretom od 26. ožujka 2012. godine Sisački biskup ga je imenovao začasnim kanonikom Stolnog Kaptola Sv. Križa.

 

Preč. VLADIMIR HREN rođen je 22. prosinca 1957. godine u sv. Martinu na Muri.Školu je polazio u rodnom mjestu, na zagrebačkoj Šalati, a teološki studij je završio u Zagrebu gdje je 29. lipnja 1983. godine zaređen za svećenika. Bio je kapelan u Sv. Križu u Sisku, župnik u Selima i u Sesvetskim Selima te dekan u Sesvetsko-vugrovečkom dekanatu. U srpnju 2014. godine imenovan je župnikom župe sv. Luke u Travnom. Sisački biskup imenovao ga je 3. srpnja 2012. godine začasnim kanonikom Sisačkog Kaptola.

Preč. JOSIP RUŽMAN rođen je 6. ožujka 1958. godine u Prelogu u Međimurju. Osmogodišnju školu završio je u rodnom mjestu, gimnaziju na Šalati, a teološki studij u Zagrebu gdje u zagrebačkoj katedrali  26. lipnja 1983. godine zaređen za svećenika. Bio je kapelan u Požegi i Vrbovcu, a potom osam godina župnik u Staroj Ploščici. Godine 1994. imenovan je župnikom župe bl. Alojzija Stepinca u Velikoj Gorici. Sisački biskup imenovao ga je 7. srpnja 2014. godine začasnim kanonikom Stolnog Kaptola sv. Križa u Sisku.

 

 

Twitter